لوسی از درجه 3.7

میگم لوس کردنم کیف داره ها

خوب شد یکم خودمو لوس کردم فهمیدم دوستام هنوز منو می خونن

در گوشی بگم

خوشمان آمد نیشخند

------------------------------------

فردا آزمون دکتراست

بگو یک کلمه اگه خونده باشم

فقط الکی استرس دارم و تو یک هفته گذشته هیچ کار نکردم و یک ذره هم نخوندم

نمی دونم چه مرضیه

شاید هم کک باشه متفکر

فعلا که بعضی نقاط بدن اجازه نمیده درس بخونم

حالا تا سال دیگه یک صحبتی با خودم بکنم ببینم چی می شه

-------------------------------

یادم باشه دفعه بعد پشت سر یکی از همکارا بیام حرف بزنم خنثی

/ 2 نظر / 9 بازدید
افسانه

ما (من و سمیه و ندا) منتظریم [منتظر] [نیشخند] ایشالله که امتحانت رو خوب بدی[گل][قلب][بغل]

کوتی

[قلب][ماچ][بغل]