جواب می ده باور کنید

دیروز دوباره با همون کلاسی که گفته بودم درس داشتم

اما به خودم گفتم باید شرایط رو تغییر بدم

رفتم

دم در کلاس ایستادم

و محکم به خودم گفتم: "هیچ چیز نمی تونه ناراحتم کنه"

و با یک لبخند بزرگ به اندازه تمام اعماق وجودم وارد کلاس شدم

بچه ها همون بچه ها بودن

همون حرفها و حرکات را داشتند

ولی منو ناراحت نمی کرد

و به مرور فشار و سنگینی کلاس کم شد و همه دود سیاه در مه سفید ناپدید شد

یکی از بچه ها بهم گفت استاد امروز چه مهربون شدید

گفتم مگه قبلا نبودم

گفت نه وحشتناک بودید الانم هستید ولی مهربون شدید

به همین راحتی بود

باور کنید جواب میده!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
افسانه

میبینم عبارات تاکیدی به کار میبری[پلک] قبلا یه جا خوندم که وقتی میخوایید شاد و راحت باشید تصور کنید رو شکمتون یه لبخند بزرگ هست مثه این [نیشخند] اینم جواب میده شدیدا، به خصوص که رو شکمهای تپل تاثیرش بیشتره [نیشخند]