تب خارجه!

مهگل و مینا دارن میان ایران

یه سوال همیشه ذهنم رو مشغول می کنه

اگه ایران بودن بازم اینهمه آدم مشتاق دیدنشون بودن؟

شک ندارم که به خاطر روحیات خاصشون قطعا دوستان زیادی داشتن

ولی امان از تب خارجه!

شیطونه میگه برای محکوم کردن این تب نرم سر قرار نیشخند

/ 2 نظر / 12 بازدید
افسانه

جدا؟ چه خوب[قلب] ای بابا حالا نمیخواد این تب رو محکوم کنی! بزار دفه های بعد [خنده]

لیلی

نرگس جون چطور همچین فکری به ذهنت رسید ؟؟؟[سوال] مینا و مهگل رو همه به خاطر روحیه شاد و شوخشون دوست دارن دیگه مینا هم که پیغمبره و تبرک واجب [زبان] کلا نصف بچه های سایت خارجن دیگه با عرض پوزش از همشون مساله خارج خز شده تو سایت [زبان]