دروغ

شخصی بد ما به خلق می گفت

ما صورت از او نمی خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییم

تا هردو دروغ گفته باشیم

/ 1 نظر / 8 بازدید
افسانه

هی روزگار[افسوس] ولی کار ما بهتره، حد اقل این باعث میشه براش انگیزه بشه خودش رو مثه تعریف ما کنه