تشکر

مرسی از اینکه برام دعا کردید

فعلا اوضاع رو به بهبودیه

عذر می خوام که نگرانتون کردم

و بی نهایت خوشحالم که دوستان خوبی دارم که بهم دلگرمی میدن

و بطور مخصوص ممنون مهگل گلمهی قلب

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهگل

اسم و فامیلم رو لو دادی که [زبان]

خشت سرخم

خانم گلمهی ممنون [گل]