امتحان

عاشق تصحیح برگه های دخترام

همیشه پر از لکه های کرم پودره ابرو

عاشق دختر هایی هستم که وقت دارن آرایش کنن ولی نمی رسن یک سوال بیشتر بخونن که نیوفتن خنثی

پسره ساعت 8 صبح موهاشو درست کرده اومده سر جلسه

و بدتر از همه اینکه روی برگه پسرها هیچ لکه ای نیست!

گاهی نبودن لکه خطرناک تره نیشخند

/ 2 نظر / 7 بازدید
افسانه

نبود لکه معنیش اینه که دخترا به خودباوری رسیدن و نیاز به این همه ماسمالی کردن ندارن! اون وقت کجاش این خطرناکه؟[متفکر]

افسانه

ببینم یعنی تا این حد که با ذره بین هم دیده نمیشه؟[پلک] چقدر تکنولوژیشون بالاست [پلک]