عدم قطعیت

یه چیزی واسه افسانه نوشتم که بدم نمیاد اینجا هم بنویسم

اصل عدم قطعیت یکی از بزرگ ترین کشفیات انسانه

شاید همون روزنه امید

و شاید ضد حالی که آدم تو شاد ترین لحظات زندگیش می خوره

اصل عدم قطعیت با تمام روابط پیچیده اش فقط یک جمله ساده است

هیچ وقت هیچ چیز قطعی نیست!

عجیبه ولی اگه اصل عدم قطعیت واقعا درست باشه می تونه خودش رو نقض کنه

چون هیچ وقت و هیچ چیز خیلی قطعی هستن

و از اونجایی که قرار نیست همه چیز حتمی باشه

ینی لزومی نداره اصل عدم قطعیت هم همه جا صدق کنه

اونوقت...

/ 2 نظر / 7 بازدید
افسانه

تنها شانسی که آوردیم اینه که گاهی خیلی طول میکشه که یه تغییر اتفاق بیوفته! اون وقت فکر میکنیم این اصل از کار افتاده[نیشخند] ولی کل اصل قشنگیه! از این جهت که حوصله آدم سر نمیره