معتاد نیستم

چهار روز سفر بودم

خداروشکر هیچکس نه دلش برام تنگ شد نه سراغی ازم گرفت

این خوبه چون نشون می ده کسی بهم وابسته نیست

ظاهرا آقای شوهر هم مرحمت فرمودن از اینجا رد شدن

جوابشون رو بعدا حضوری می دم

اما تنها فایده ای که سفر داشت این بود که فهمیدم معتاد نیستم

5 روز کانکت نبودم و بدن درد هم نگرفتم

امکانش بود ولی خودم خواستم بینم واقعا معتاد هستم یا نه

خدارو شکر نبودم

حداقل این یک عیب رو ندارمنیشخند

/ 5 نظر / 5 بازدید
مهگل

الان خوشحالی یا ناراحت؟ یا از ناراحتی تریپ خوشی برداشتی؟ یا از خوشی تریپ دپ زدی؟

ساناز

چاخان [نیشخند]من سراغت رو گرفتم که [پلک] جوابشون رو در حضور ما بده یه کم حس فضولیمون تخفیف پیدا کنه[نیشخند]

افسانه

منم اتفاقا تو خونه هم که هستم حال اینترنت ندارم، نمیدونم به خاطر چیه؟ یعنی چی مردم این همه میشینن پای نت؟[منتظر] [نیشخند]

افسانه

آقایون کاراشون همیشه کلی و اساسیه [پلک]