رحمت خداوند برای همه بندگان از آسمان می بارد، مشکل نگرفتن این رحمت، از خداوند نیست، از ماست که کاسه هایمان را برعکس گرفتیم!

/ 5 نظر / 5 بازدید
امیرحسین

مردمان بر روی زمین استوار٬ بیشتر از بند بازان بر روی ریسمان نا استوار ٬ سقوط می کنند. چاپلین

افسانه

تازه گاهی خدا تو کاسه ی برعکسمون هم از رحمتش برامون میزاره ، عجب خداییه والله[نیشخند]

مهگل

آفرو خانوم جون شما از روزیکه آب توبه سرت ریختی و سرخاب سفیداب هات رو ریختی تو سلط آشخال ماشالا خوب رحمت خدا به روت باز شده. به خدا همیشه به عباس آقامیگم آفرو خانوم اومد گوشت خوب بده ببره.خدا توبه پذیره.ما کی باشیم که بخوایم به شما اشغال گوشت بدیم.

افسانه

منم میدونم دوپاره استخونی [نیشخند]

gismorvarid

این جمله واقعا تامل برانگیزه