گردش

امروز با یه دوست خوب رفتیم گردش فرشته

کلی خرید کردیم و با هم یه نهار خوب خوردیم

به من که خیلی خیلی خوش گذشت

حسودی نکنین شما هم بچه های خوبی باشین می برمتون ددر

الان فضولی مردین؟

با افسانه جونم رفته بودم از خود راضی

/ 4 نظر / 7 بازدید
افسانه

[نیشخند] آفرو جان خیلی خوش گذشت[قلب] دفه ی دیگه لیست بگیریم واسه دیدنی ها

مهگل

شرط میبندم تو فک درد گرفتی.چون افسانه که سایلنته.جای افسانه هم تو حرف زدی حتما.[چشمک]

مهگل

نرگس من دارم از خجالت میمیرم....امروز یه امتحان رو خراب کردم.ناراحتی بد دادم امتحان یه طرف خجالتی که از استاد میکشم یه طرف.از وقتی تو احساست رو راجع به برگه های شاگردات نوشتی حساس تر شدم.وای وای دارم از خجالت آب میشم.نمیدونی چه حالی ام.

مهگل

اگه بهش بگم یعنی چی؟چی برم بگم؟