تازگی بچه هام شیرین کاریاشون کم شده براشون نگرانم ابرو

/ 3 نظر / 4 بازدید
افسانه

از بس زدی تو ذوقشون [پلک]

افسانه

اینجا رو ساختم واسه جدی نبودن[نیشخند]