آشکارساز

می خوام یک آشکار ساز برای دیدن روح بسازم

اینو الان اینجا میگم که اگه ساختنش 30 سال طول کشید شما بدونین من از کی توی فکرش بودم

فعلا 70% تئوریش رو پیش رفتم

راستی شما به روح اعتقاد دارین؟  نیشخند

/ 3 نظر / 8 بازدید
افسانه

به روحی که ماهیتش فیزیکیه اعتقاد دارم[نیشخند]

افسانه

قبل از اینکه بمیرم نشونم بده[قلب]

مهگل

بیخیال آبجی.بذار دلمون خوش باشه تو این روح ندیده چیزهایی هست با ارزش.آشکار ساز بسازی همین 2زار امیدمون به زندگی هم به فاک فنا میره.