ما

دقت کردین ما ایرانیها وقتی بچه هستیم میگن بچه است نمیفهمه
وقتی نوجوان هستیم میگن نوجوان نمیفهمه
وقتی جوان هستیم میگن جوان خامه نمیفهمه
وقتی هم بزرگ میشیم میگن داره پیر میشه نمیفهمه
وقتی هم پیر هستیم میگن پیره حالیش نیست نمیفهمه
وقتی هم میمیریم میان سر قبرمون میگن عجب انسان فهمیده ای بود
/ 3 نظر / 2 بازدید
ساسا

کلا بهمون اثبات میکنن نفهمیم بعد از مرگ هم مرده پرستی میکنن دیگه

افسانه

سلام کلا هیچی نفهمیم بهتره[نیشخند]

مهگل

شما تازه وبلاگ زدی نمیفهمی.