سوال

امان از آدمهایی که بیش از اونچه که حق دارند در زندگی دیگران دخالت می کنند

بعد هم شاکی میشن که چرا دیگران بهشون دروغ میگن

********************************************

چرا نمی تونم تصمیم بگیرم بکنم و برم؟

انگار عین درخت صدساله تو این مملکت ریشه دارم و نمی تونم از جام تکون بخورم

******************************************

این مال خیلی وقت پیشه که تازه اومده بودیم خونه خودمونه

یه بنده خدایی اومده بود خونه ما یه ساعتی نشسته بودن به خانمه گفتم اگه دوست داری اتاق خوابمون رو ببینی بیا ببین

فرمودند اره دیدم خنثی

کی و چگونه هنوز برام سواله آخ

/ 2 نظر / 10 بازدید
افسانه

میفهممت [خنثی]

افسانه

وااای قالب وبلاگت خیلی قشنگه، یه حس خوبی به ادم میده[قلب]