دوستان

دیروز دو ساعتی با دوستانم بودم

انگار ده سال جوان شدم

چقدر خوبه که آدم دوستانی داشته باشه که بتونه باهاشون بخنده

دوستانی برای زندگی کردن قلب

/ 1 نظر / 10 بازدید
افسانه

یعنی الان باید بهت بگم دخترم؟؟؟[نیشخند]