بوی عیدی!

فقط 3 روز مونده

اما نمی دونم چرا بوی عید نمیاد

اولین عید توی خونه خودم

عجیبه ولی بوی عید نمیاد

باید برم تجریش

بین مردم قدم بزنم تا بوی زندگی رو حس کنم

بوی آمدن عید رو

با همه اینها مطمئنم اگه بوی عید هم بیاد ، امسال بوی عیدی نمیاد

دیگه خودمون عیدی بده شدیمابرو

/ 1 نظر / 12 بازدید