بی تو هرگز

بدترین اتفاقی که ممکنه واسه آدم بیوفته اینه که از مسافرت برگردی ببینی تلفنتون قطعه و در نتیجه اینترنت هم نداری منتظر

ینی این دوروز عین معتادا بدن درد داشتم

خلاصه که ما برگشتیم

خیلی خوش گذشت

نوه هامون همه سالم سر از تخم بیرون آوردن

تخم مرغ آخری رو دیرتر گذاشته بودن و دیگه مرغه نمی نشست روش

ولی ما پر رو تر از طبیعت بودیم مرغه هرجا مینشست تخم مرغ رو میذاشتیم زیرش

بلاخره اونم در اومد قلب

خداکنه همه شون زنده بمونن

/ 3 نظر / 6 بازدید
افسانه

در این مواقع بهترین کار اینه که بری این کافی شاپایی که اینترنت مجانی میدن [نیشخند]

افسانه

آخی [قلب] چنتا هستن؟ البته جوجه رو آخر پاییز میشمرن

افسانه

اگه واکسن زده باشن ، هیچیشون نباید بشه [قلب]