تشکر

بدین وسیله از همه دوستان و عزیزانی که تا امروز با همدلی و همراهی خود موجبات دلگرمی ما را فراهم اوردند و از دیشب کلی برای ما خوشحالی کردند تشکر می کنم

امیدوارم همگی به همه ارزوهای خوبتون برسید و بتونم تو شادیهاتون جبران کنم

بغل

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهگل

خوب حالا من چی بپوشم عروسی؟

افسانه

تا خود صبح خواب میدیدم داریم با هم حرف میزنیم [نیشخند]