احساس می کنم آدم بی مصرفی هستم

اعتراف می کنم که همیشه دوست داشتم آدم خاصی باشم

یه چیزی تو مایه های یانگ

واسه همین سعی کردم از هر کاری یکم یاد بگیرم

ولی الان حس می کنم به هیچ دردی نمی خورم

هنوز هزاران هزار کار هست که بلد نیستم

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
افسانه

یعنی چی به هیچ دردی نمیخوری؟ [ابرو] تو چرا بعضی وقتا میوفتی به جون خودت؟ [پلک]

افسانه

شاید وقتی آدم داره بزرگتر میشه خودشو میزنه تا بلکه ساق و برگ جدید در بیاره [نیشخند]

افسانه

خاک عالم چرا اینقدر نظرم منعکس شده [نیشخند]

افسانه

خدا رو شکر[اوه] موندم پرشین بلاگ از رو چی فهمیده جملات من اینقدر گهر باره؟ اینو بهش میگن هوش مصنوعی ها [خرخون]