اگر عقیده مخالف شما را عصبانی می کند، نشان آن است که ناخودآگاه می دانید دلیل مناسبی برای دفاع از آنچه فکر می کنید ندارید...

برتراند راسل

/ 3 نظر / 4 بازدید
افسانه

من اینو قبلا تو خودم کشف کرده بودم[خنثی]

مهگل

من در برابر عقیده مخالف سکوت میکنم.البته از وارستگی ام نیست.صرفا چون حال ندارم بخوام حرف بزنم.