خدارو شکر که نه غم ما باعث ناراحتی کسی میشه

نه شادیمون باعث شادیشون

-------------------------------

من برگشتم

/ 2 نظر / 15 بازدید
مرضیه

خدا رو شکر که ما جزو «کسی» حساب نمیشیم![متفکر]

مرضیه

پسرم خوبه :) اینی که گفتی تعریف بود یا... ؟![عینک][نیشخند] پس افسانه کو؟