یکی از پسرام می گفت

استاد، همچین با اشتیاق درس میدی یکی ندونه فکر می کنه فیزیک خیلیم درس باحالیه شیطان

---------------------------

ترم داره تموم می شه و من بازم دلتنگ بچه هام می شم

---------------------------

گاهی فکر می کنم اگه یه روزی منم تعدیل بشم از غصه دق می کنم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
کوتی

آفرو جونم دلم برات تنگ شده بود [بغل]

افسانه

یه حقیقت رو باید بپذیری که اونا دلشون برات تنگ نمیشه [نیشخند][شیطان]