سال کهنه رفت و سال نو رسید

سال نود هم تموم شد

سال نود و یک هم یک سال دیگه تموم می شه

زندگی کماکان در جریانه

و ما هم تلق تولوق کنان عی یک قوطی حلبی توی جوی آب در مسیر زندگی می ریم

گاهی به گوشه و کنار برخورد می کنیم و دردمون میاد و قور میشیم

گاهی سرعت آب زیاد می شه و حسابی از سر خوردن کیف می کنیم

کلی اتفاقات جالب و نا جالب توی مسیر می بینیم

کلی تجربه کسب می کنیم و یاد می گیریم که چطور جاخالی بدیم و به دیواره ها و موانع سر راه نخوریم

گاهی راه آب میگیره و برای مدتی مجبوریم ساکن بمونیم

آخرش چی؟

شاید فاضلاب - شاید رود - شاید دریا

/ 1 نظر / 11 بازدید
افسانه

سکون و بی تحرکی مرگه همین امروز داشتم فکر میکردم که ابرهای بی شکل رو خیلی دوست دارم، هیچ وقت در یا جا و یه حالت نیستن مگه ببارن