چقدر آدمها زود رنگ عوض می کنند

چقدر جاه طلبی می تونه آدم رو کوچیک کنه

چقدر خوبه که خدا قبل از هر چیز به آدم ظرفیت داشتنش رو بده

خدایا کمکم کن ناخواسته حق کسی رو ضایع نکنم و به آه مظلومی گرفتار نشم

خیلی بده که آدم بگه طرف رو به خدا واگذار می کنم چون معلومه که واقعا دیگه کاری از دستش بر نمیاد

خدایا نفرین نمی کنم آه هم نمی کشم فقط کسانی رو که چشمشون روی حقیقت بسته شده با نور حقیقت آشنا کن و قبل از اینکه به گناهشون گرفتار بشن متوجهشون کن

هوای ما رو هم داشته باش

---------------------------------

ببخشید که تلخ می نویسم

نگران من نباشید چون آفرو ثابت کرده ضد ضربه است

فقط درگیر جنگی شدم که خودم رزمنده اش نیستم بیشتر گروگان هستم

حس بچه هایی رو دارم که توی دعوا تیزی میذارن زیر گلوشون تا باباشون اسلحه اش رو بندازه ابرو

/ 2 نظر / 4 بازدید
افسانه

چی شده؟ [تعجب] چند وقت نبودم انگار همه چیز ریخته به هم . بزار چادرمو گره بزنم به کمرم ببینم چه خبر شده؟؟؟!!![منتظر]

افسانه

خو روسریمو به گردنم گره بزنم؟ [متفکر] نه همون چادر درستشه [مغرور]