اینجا زمستان است

بر لحاف فلک افتاده شکاف

پنبه می بارد از این کهنه لحاف

/ 4 نظر / 5 بازدید
ساناز

[گل][بغل][ماچ][عینک] امسال اینجا زمستونش خیلی کم بارید و ما یک عالمه خوشحال شدیم

مهگل

مرده شور این لحاف کهنه را جای گرما سرد کرده خانه را

افسانه

زمستون زیبایی بود امسال[قلب]