لذت 3

فکر کردم غیر از لذت های خودم لذت های همسرم رو هم بنویسم باشد که رستگار شویم!

بزرگ ترین لذت همسرم انجام دادن کارهاییه که لج منو در میاره! چشم

/ 3 نظر / 7 بازدید
مرضیه

خوبیم آفرو جون. و البته دلم برات تنگ شده. [گل] غزیزم بی خیال. به قول خواهرم جدی نگیر خیلی!! (همین جمله امروز همسرم رو از خشم من در امان نگاه داشت!![شیطان] )

افسانه

برای بچه های لجباز یه راه حل هست که برعکس اونچه که میخوایی رو میگی و اون درستش رو برات انجام میده [نیشخند]