زندگی مشترک

حوصله ام که سر می رود

برایت عاشقانه می نویسم

شعر می خوانم

عاشق که می شوم

لباس می شویم

غذا می پزم

وقتی نیستی

دلتنگ می شوم

خاطرات را مرور می کنم

وقتی می آیی

چای می نوشم

فیلم می بینم

زندگی مشترک چیز خوبیست

کاش وقتش را بیشتر می کردند!

/ 1 نظر / 10 بازدید
افسانه

نرگس جون مثه همیشه زیبایی...[ماچ]