فعلا خداحافظ

داریم میریم شمال

تا جمعه یا شنبه خداحافظ

بهمون خوش بگذره نیشخند

راستی جوجه ها در اومدن  دارم میرم نوه هامو ببینم هورااااااااااااااا قلب

/ 2 نظر / 5 بازدید
افسانه

الهی[قلب] ازشون عکس بگیر خوش بگذره، مواظب خودت باش[ماچ][بغل]

neda

khosh begzare doostam