دقت کردین؟

دقت کردین این روزا چقدر مخم هنگه؟

هیچ چیز به درد بخوری به فکرم نمیرسه که بنویسم

حوصله ندارم به جاهایی که همیشه سر می زدم سر بزنم

همش عوارض تعطیلات بین ترمه ها

سه شنبه اولین روز کلاسمه و با این وضعی که این تنبلا انتخاب واحد کردن فکر نکنم تشکیل بشه

راستی دوشنبه خبراییه

بعدا میگم عینک

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهگل

شما با اون همه هنر بشین 4تا دامن چپ و راست بدوز یه شو بذار ،هم سرت گرم میشه هم چند برابر حقوق دانشگاه رزق حلال نصیبت میشه خواهر....من اگه از این هنرا داشتم تا حالا دولچه گابانا 2 رو زده بودم.

افسانه

من هر چی دقت کردم نمیبنیم مخت هنگ کرده باشه[ابرو] به جا این حرفا دستور اون خوراک زبان را بزار [خوشمزه][خوشمزه] کی بریم کله پاچه ای [خوشمزه][گریه]