اندر فواید خرمهره

هان ای فرزندان آدم و حوا (حتما قید شود حوا که مبادا از مادر دیگری باشید)

بدانید و آگاه باشید که خرمهره را چند فضیلت است

اول آنکه خر (به معنای بزرگ) است

دویم آنکه مهره ایست که این خود از عجایب روزگار باشد که سنگی باشد و سوراخی در آن پدیدار آید که که بتوان نخی از میان آن عبور داد

سویم آنکه در این دوران آخرالزمان و فقر و تنگدستی و بدبختی و گرسنگی خرمهره ای پیدا شده که گرد وبلاگ نویسی میگردد چه بسا این خود از علایم پایان جهان باشد که از قلم افتاده

خلاصه اینکه اعتباری نیست بر کار جهان...

/ 1 نظر / 6 بازدید
افسانه

خوشحالم که وبلاگ زدی چون نسل خرمهره ها در حال انقراض هست [نیشخند]