آرزو

افسانه بهم گفت سفره عقد سفره ایه با یک عالمه آرزوی خوب

واسه همینم توش کلی چیز هست (کلی آرزوی خوب)

امروز رفتم چندتا آرزوی خوب خریدم قلب

/ 3 نظر / 5 بازدید
مرضیه

هر چی آرزوی خوبه مال تو [قلب][گل]

کوتی

مبارکه [گل] ایشالا به سلامتی و دل خوش [قلب][ماچ][بغل]

افسانه

[بغل] بهترین آرزوها برای تو[ماچ]