داغ

کاش مثل قدیم داغ زدن مرسوم بود

اونوقت روی دستم داغ می زدم که به دیگران بیش از آنچه که لیاقت دارند کمک نکنم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهگل

بعد باید داغ میذاشتی که به داغ قبلی احترام بذاری...و داغ میذاشتی که به داغ قبل قبلی توجه کنی....آدمیزاد تجربه پذیر نیست جیگر!

افسانه

نگو داغ که داغم تازه شد[گریه][گریه][گریه][گریه]