کائنات

در اینکه بخش پردازش در آپشن های آقایون منظور نشده هیچ شکی نیست!

فقط نمی دونم چرا آقایون اصرار دارن اینو همش بیارن جلو چش آدم چشم

--------------------------------------------------------------------------

دیروز روز وحشتناکی بود!

دیدین گاهی از در و دیوار واسه آدم می باره؟

صبح رفتم دستشویی آب قطع بود!

بعد به لطف همسایه عزیز که داره خونه می سازه برقمون یه دور دیروزش قطع شده بود بعد دیروز اتصالی هم کرد و ولتاژ حسابی بالا رفته بود

فقط شانس آوردم متوجه شدم و وسیله هایی که محافظ نداشت کشیدم از برق و ماشین ظرفشویی رو هم خاموش کردم

فقط ایفون سوخت و دقیقا از وقتی سروخته راه به راه آدم میاد دم در که ما دو طبقه بدویم پایین در رو باز کنیم ابرو

حالا این وسط مهمونم اومد برام

شبم اومدن واسه سرویس اجاق گاز مرده فکر کنم از زمان تولد دستشو نشسته بود از راهم که رسید کاپشنشو گذاشت رو پیشبند من بیچاره و موبایل چرب و چیلشم روی رومیزی عزیزم که صبحش شسته بودم نگران

حالا دارم همش انرژی مثبت می فرستم به کائنات که لج نکنه بدتر بشه نیشخند

/ 1 نظر / 5 بازدید
افسانه

بزار یه بچه از راه برسه، ببین زندگی تمیزت رو در عرض چند ساعت پس از ورود مبارک، سر تا پا چکار میکنه [نیشخند]