آخر اسفند

فردا روز آخر اسفنده

آخر اسفند همیشه استرس می گیرم

انگار که هزارتا کار داشتم که انجام ندادم و حالا دارن یه قفل گنده می زنن روی فرصت های سوخته

سال دیگه کبیسه است

آخ جون یک روز بیشتر فرصت دارم بعضی کارها رو عقب بندازم نیشخند

/ 1 نظر / 8 بازدید
افسانه

هیچ وقت دیر نیست هر روز که بشه کاری کرد ، همون روز انجامش میدیم[نیشخند]